In Vitro Refundowane 2013

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło właśnie program polegający na refundacji zabiegów invitro. Dzięki czemu po kwalifikacji do projektu realizowane są bezpłatne zabiegi invitro. Refundowane są także wizyty i badania w trakcie realizacji projektu. O włączeniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do naszej kliniki na wstępne badania oraz rozmowę na temat programu refundacji in vitro 2013.

Strona internetowa: http://www.novomedica.pl
Miasto: Mysłowice
Kod pocztowy:
Ulica: Ks. N. Bończyka 34
Telefon: 32 318 27 41
NIP: