Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień alkoholizm lekomania narkomania hazard

Dobry Ośrodek to nowy projekt terapii uzależnień i rozwiązywania problemów osób uzależnionych i ich bliskich w oparciu o pryncypia Redukcji Szkód. Nazywant jest także Kliniką Redukcji Szkód. Jest to autorski projekt Marka Zygadło, który w 2007 r. na Międzynarodowej Konferencji Redukcji Szkód Związanych Przyjmowaniem Narkotyków która odbyła się w Warszawie, otrzymał zaszczytną nagrodę National Rolestone Award ( http://www.ihra.net/awards). Nagroda ta na poziomie Narodowym, na podstawie nominacji przesyłanych przez zainteresowanych specjalistów, jest przyznawana przez International Harm Reduction Association (IHRA) każdego roku osobie lub organizacji, która posiada wybitny wkład w rozwój Redukcji Szkód związanych z substancjami psychoaktywnymi i której praca rozwinęła lub rozwija i promuje Paradygmat Redukcji Szkód. Główny akcent kładziemy na możliwość pozytywnych zmian w przekonaniach, postawach i zachowaniach Pacjenta oraz na wspólnym tworzeniu strategii tych zmian. Zasady partnerstwa i odpowiedzialności za pozytywne zmiany są kluczowe w naszej praktyce terapeutycznej.

Strona internetowa: http://www.dobryosrodek.pl
Miasto: Kraków
Kod pocztowy:
Ulica:
Telefon:
NIP: