LABORATORIUM CYTOLOGICZNE

Laboratorium VITA badanie cytologiczne przeprowadza głównie pod kątem sprawdzenia istnienia komórek nowotworowych we fragmentach pobranych tkanek. Badanie ma również na celu sprawdzenie prawidłowości flory wewnątrzustrojowej organizmu pod względem obecność bakterii lub grzybów oraz pierwotniaków i wirusów. Cytologia jest zwana inaczej biologią komórki i jest to nauka o budowie wewnętrznej i funkcjach podstawowych jednostek budulcowych organizmów żywych czyli komórek. Cytologia jest bardzo blisko powiązana z nauką o tkankach zwaną histologią. Zapraszamy do wykonywania badań w naszym laboratorium

Strona internetowa: http://www.vita-wroclaw.com.pl/diagnostyka.php?page=lab_cytologiczne_str
Miasto: WROCŁAW
Kod pocztowy:
Ulica: Oławska 15
Telefon: 71 34 322 65
NIP: