Regulamin katalogu

REGULAMIN DARMOWEGO KATALOGU STRON MEDYCZNY-KATALOG.COM.PL

Jak dodać wpis:

1. Aby dodać wpis do katalogu stron użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie DODAJ WPIS.
2. Po naciśnięciu przycisku wyślij, system katalogu stron wygeneruje e-mail z linkiem potwierdzającym chęć dodania wpisu do katalogu i weryfikującym poprawność adresu e-mail.
3. Po otrzymaniu e-maila z linkiem potwierdzającym wpis należy wejść na stronę podaną w linku co spowoduje zatwierdzenie wpisu.

Zasady wypełniania formularza rejestracyjnego

1. Należy wprowadzać prawdziwe informacje.
2. Należy wypełniać wszystkie pola w formularzu.
3. Nie wolno używać znaków specjalnych, dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne i interpunkcyjne.
4. Wszystkie treści wpisane w formularzu MUSZĄ być zgodne z zasadami polskiej pisowni oraz muszą być poprawne pod względem ortograficznym, semantycznym i logicznym.
5. Nie powinno się kopiować i powielać opisu firmy
6. Tytuł, frazy, słowa kluczowe i opis MUSZĄ być powiązane z treścią strony a słowa kluczowe i tytuł muszą pojawiać się w tekście strony!
7. Nie wolno dodawać do Katalogu stron o treści sprzecznej z prawem polskim i międzynarodowym, a szczególnie nie należy zamieszczać odnośników do stron zawierających treści łamiących prawo lub mogących ranić uczucia.  W szczególności nie należy zamieszczać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, oraz stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
8. Nie będą akceptowane wpisy i strony erotyczne i pornograficzne oraz naruszających zasady etyczne.
9. Kategoria, do której została zgłoszona strona musi być zgodna z treścią i tematyką strony. Opis kategorii zamieszczonych w katalogu pozwoli dokładnie określić czy strona jest dobrze katalogowana. Akceptowane będą tylko strony firm z branży mdeycznej, strony lekarzy oraz strony powiązane z medycyną i systemem zdrowia.

Warunki Zatwierdzenia wpisu do darmowego katalogu stron

1. O daniu strony do Katalogu decyduje właściciel katalogu lub osoba przez niego uprawniona.
2. O dodaniu lub odrzuceniu wniosku o dodanie strony do katalogu użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.
3. Aby strona została dodana do katalogu konieczna jest akceptacja regulaminu.
4. Nie będą akceptowane strony w budowie lub strony niezawierające prawie żadnej treści.
5. Do Katalogu stron nie będą dodawane strony i adresy domenowe przekierowujące na inne strony lub domeny
6. Dodawana stron musi mieć przynajmniej 3 podstrony.
7. Dodawana strona powinna być zgodna ze standardem określanym przez google określanym jako „Wskazówki dla webmasterów”. Zalecamy zapoznać się ze wskazówkami google.
7. Strony zawierające materiały skopiowane z innych stron nie będą dodawane.
8. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niepoprawnych opisów zgłaszanych stron, o czym użytkownik zostanie powiadomiony i ma prawo się na modyfikację nie zgodzić.
9. Zgłoszenia Stron WWW, lub zaakceptowane wpisy które naruszają warunki regulaminu zostaną usuwane z powiadomieniem zgłaszającego przez e-mail.
10. Właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny.
11. Właściciel katalogu nie ma obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia strony z Katalogu.
12. Właściciel katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
13. O ewentualnym wyróżnieniu wpisu w katalogu stron decyduje tylko i wyłącznie właściciel lub osoba przez niego uprawniona.
14. Katalog MEDYCZNY-KATALOG.COM.PL jest katalogiem darmowym
15. Umieszczenie wpisu w katalogu NIE WYMAGA LINKU ZWROTNEGO jednak jeżeli chcesz wzmocnić wartość dodanego wpisu warto dodać link do wpisu.
16.  Właściciel katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczane przez internautów.

Przypominamy: dodanie linku – nie jest wymagane, ale jest bardzo mile widziane. Dziękujemy!